Offentlig godkjent fagskole

På fagskolen får du en offentlig godkjent yrkesrettet utdanning. Det gir rett til utdanningsstøtte i Lånekassen. Les mer om hva en fagskole er.

eCademy – Fagskolen på nett

Fordeler med nettskole
Som nettstudent ved eCademy kombinerer du selvstudier med faste, ukentlige samlinger på nett. Opplegget gir høy fullføringsprosent og gode prestasjoner. Les mer om hvordan nettstudier foregår.

logo-laeringsportal

 

Lagre

Lagre