Infosenter

Hvorfor velge nettstudier ved eCademy?

Alle studiene er NOKUT-godkjente og støttet av Lånekassen

NOKUT er et tilsynsorgan som påser at utdanninger og institusjoner følger nasjonale krav til kvalitet i utdanning, og kan sees på som et kvalitetsstempel.

Du følger en fast progresjonsplan

Som nettstudent hos eCademy kan du lese hvor og når du vil, men du følger samme progresjonsplan som dine medstudenter i klassen.

Du deltar i ukentlige nettsamlinger

Det er nettsamling med lærer og medstudenter en gang i uken, på kveldstid. Du deltar så ofte du har anledning, og ser samlingen i opptak hvis du er forhindret i å delta.

Du får personlig oppfølging av nettlærer

Vi har knyttet til oss nettlærere med solid faglig kompetanse og yrkeserfaring innen sitt felt, slik at du kan føle deg trygg på at du skal få god faglig støtte.

Du får oppfølging av eCademy

eCademy følger deg gjennom hele studietiden din. Du kan også følge oss på Facebook og ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt.

Du har mulighet til å knytte deg til et landsdekkende nettverk

Studentene våre befinner seg på ulike steder i Norge, noen befinner seg også ute i utlandet. Som nettstudent har du mulighet til å samarbeide med andre, uansett geografisk lokasjon. Kanskje dere blir venner og kan dra nytte av hverandre videre i yrkeskarrieren?

 

Du avlegger hjemmeeksamen

Du får ingen reisevei til eksamen. Ta eksamen der du er.