Fagskoleutdanning

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Den er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning.