Hva er en fagskole?

En fagskoleutdanning varer fra et halvt til to år. Den er yrkesrettet og gir deg kompetanse du kan ta i bruk den dagen du får jobb – eller den kan gjøre deg bedre i jobben du allerede har. Men hvorfor er det såpass få som kjenner til fagskolene, vet hva de er og hva du lærer der?

– Dette har nok noe med størrelsesforholdet å gjøre. Det er 16 000 fagskolestudenter, og over 200 000 som går på høyskoler og universiteter. Dessverre har nok også rådgivere på videregående skoler, karrieresentre og NAV for lite kjennskap til fagskoleutdanninger, sier Knut Erik Beyer-Arnesen, gründer og medeier i fagskolen eCademy.

Bli hva du vil!

En fagskole passer både for yngre som ønsker en praktisk og yrkesrettet utdanning, og for voksne som har ønsker og behov for å omskolere seg til andre yrker – eller spesialisere seg innen området de jobber i. Kravet for å komme inn er at du har fullført videregående skole, eller har tilsvarende realkompetanse.

– Fordelen med en fagskoleutdanning er at den er utviklet i tett samarbeid med og rettet mot behovet i arbeids- og næringslivet, mens på høyskoler er de som oftest kun utviklet med utgangspunkt i de faglige stabene. Det gjør at du med en fagskoleutdanning kan komme deg raskere ut i jobb. Dersom du angrer på valg av programfag i videregående, kan du gjennom en fagskoleutdanning ta et omvalg som passer bedre med evnene og ambisjonene du har.

Vi er en nettbasert utdanning som enkelt lar seg kombinere med jobb og familie, samtidig som vi har tett oppfølging av studentene

Hva kan du studere på en fagskole? I følge Knut Erik er det bortimot hva som helst.

– Tekniske fag, IT og webutvikling, helsefag, økonomi, markedsføring, kreative fag, estetiske fag, reiseliv – det er egentlig et like bredt spekter som på høyskoleutdanning.

Bedre enn høyskole

På eCademy kan du studere Helseadministrasjon, IT og nettverk, Web og kommunikasjon, og Økonomi og administrasjon. Det kan du også studere andre steder, så hva skiller eCademy fra andre fagskoler – hva gjør den bedre?

Knut Erik Beyer-Arnesen

Knut Erik Beyer-Arnesen, gründer og medeier i fagskolen eCademy

– Det er at vi er en nettbasert utdanning som enkelt lar seg kombinere med jobb og familie, samtidig som vi har tett oppfølging av studentene. Vi har proaktive lærere som følger opp, noe som igjen fører til at vi har en vesentlig høyere gjennomføringsgrad enn de mer tradisjonelle nettbaserte studiene.

Knut Erik mener også at en fagskoleutdanning på eCademy kan gi deg mange fordeler fremfor å gå på en høyskole.

– For det første er eCademy og andre fagskoler som regel mer praktisk orientert, og som student får du tettere oppfølging. En annen fordel er at studiene er kortere slik at studielånet blir dertil mindre. Utdanningen er dessuten såpass spiss at du ofte kommer raskere ut i jobb enn du gjør med en høyskoleutdanning.

Kvalitet og fleksibilitet

Alle studiene på eCademy er godkjent av NOKUT, som også godkjenner høyskolene og universitetene. NOKUTs viktigste oppgave er å sikre studentenes interesser gjennom krav til et godt utbygd kvalitetssikringssystem som sikrer god faglig og pedagogisk kvalitet.

Nettopp høy kvalitet og tett oppfølging av studentene, kombinert med fleksibilitet i studiene er det som kjennetegner eCademy. Tidligere studenter er fulle av lovord for både undervisning og lærere.

– En utdanning fra eCademy gir deg muligheter. De fleste tar en fagskoleutdanning fordi de vil endre på livet sitt, lære mer, videreutvikle seg og heve kompetansen sin.

– Og kanskje få høyere lønn?

– Det kan det være du kommer i posisjon til, men det kan vi ikke garantere, smiler Knut Erik.

Vil du også ha nye muligheter, lære noe nytt, komme deg raskt ut i jobb eller bli bedre i den du har? Ta i så fall kontakt med eCademy, så tar de kontakt med deg. Lykke til!