Fast progresjon på ditt nettstudium

Som nettstudent ved eCademy får  du plass i en klasse sammen med andre på det samme studiet.

Det har mange fordeler:

  • du starter studiet samtidig med andre og følger samme progresjon
  • fremdriftsplanen hjelper deg til å få en jevn fremgang i studiene
  • du får en del obligatoriske oppgaver med tidsfrist
  • besvarelsene blir vurdert av lærer
  • på den måten får du tilbakemelding på ditt faglige ståsted og utvikling
  • du kan samarbeide med de andre i klassen via klassens forum eller facebook-gruppe

Dette gir deg:

  • trygghet for at du gjør fremskritt i studiene
  • kombinasjonen av en fast plan og frihet til selvstudiet
  • hjelper deg til å fullføre studiet med godt resultat

Vi mener at dette er en viktig faktor for at studentene ved eCademy har høy fullføringsprosent og gode prestasjoner.