Finansiering

eCademy tilbyr offentlig godkjente fagskolestudier. NOKUT-godkjente fagskolestudier gir rett til støtte hos Lånekassen. På Lånekassens nettsted kan du se hva du kan søke av lån og eventuelt stipend. Se for øvrig omtale av prosessene i Lånekassen her.

 Penger euro-641911_1280

Avdrag

Ønsker du dele opp betalingen så kan vi tilby deg følgende alternativ:

  1. 2 avdrag – kr 200 pr avdrag (totalt kr 400 ekstra)
  2. 4 avdrag – kr 150 pr avdrag (totalt kr 600 ekstra)
  3. 6 avdrag – kr 150 pr avdrag (totalt kr 900 ekstra)

 

Andre alternativ for finansiering kan være:

  • Arbeidsgiver har betalt hele eller deler av studiene for flere av våre studenter – sjekk på din arbeidsplass om det er muligheter for dette
  • Fagforeninger har ofte en støtteordning eller et utdanningsstipend du kan søke om – hør med din fagforening om de tilbyr det
  • Flere fylkeskommuner tilbyr gratis utdanning for helsepersonell – sjekk med oss om din fylkeskommune har tilbudet

 

nav logo

Krav til støtte: NAV kan også gi støtte til fagskoleutdanning. eCademys studier har 50% studiebelastning. Du får 30 fagskolepoeng i løpet av 1 års deltidsstudium. Det oppfyller et viktig krav for støtte fra NAV.

Er du alene med barn?  Da bør du  undersøke om NAV kan yte bidrag til å sikre nødvendig livsopphold, enten ved å bistå til at du får jobb eller nødvendig utdanning.

Dagpenger: Hvis du er under utdanning har du som hovedregel ikke rett til dagpenger, men det finnes unntak.

Sitat nav: For at utdanning utenfor normal arbeidstid skal anses forenlig med fulltidsarbeid, må utdanningen som hovedregel ha redusert studieprogresjon med minst 50 prosent sammenlignet med tilsvarende utdanning på dagtid med full studieprogresjon.

Her finner du oversikt over hvilke typer utdanning som kan kombineres med dagpenger.