Hjemmeeksamen

Studiet avsluttes med hjemmeeksamen. Du behøver ikke reise bort, men kan ta eksamen der du befinner deg til enhver tid. Alt du trenger er en internett-forbindelse.

Eksamen forbereder deg på situasjoner du møter i arbeidslivet. Oppgavene består av en kombinasjon av kunnskapsspørsmål og praktisk anvendelse av kunnskapene. Til eksamen må du vise at du:

  • har nådd studiets læringsutbytte innenfor kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse
  • forstår faglige sammenhenger og kan tenke helhetlig
  • har kunnskaper og innsikt i studiets emner
  • kan bruke kunnskapene i jobbsammenhenger

Varigheten på eksamen varierer fra studium til studium. eCademy benytter samme karakterskala som høyskoler og universitet: A, B, C, D, E, F hvor A er beste og F dårligste karakter. E er den dårligste ståkarakteren.