Lånekassen

eCademy tilbyr offentlig godkjente fagskolestudier. NOKUT-godkjente fagskolestudier gir rett til støtte hos Lånekassen. Alle studiemodulene har en studiebelastning på 50% eller mer og gir 30 fagskolestudiepoeng eller mer. På Lånekassens nettsted kan du se hva du kan søke av lån og - eventuelt - stipend

Søknadsfrister 

  • 15. november er fristen for å søke om utdanningsstøtte til høstsemesteret.
  • 15. mars er fristen for å søke om utdanningsstøtte til vårsemesteret.

Innrapportering til Lånekassen

eCademy rapporterer eksamensresultatene to ganger pr år – etter eksamen høst og eksamen vår. Dersom du ikke har fullført og fått godkjent alle obligatoriske oppgaver innen denne tiden vil rapporten sendes først neste semester. Dette fordi studiet ikke ansees for fullført og bestått hvis ikke alt obligatorisk er levert og bestått, i tillegg til eksamen.

Omgjøring av lån til stipend

Inntekt og formue er avgjørende for hvor mye av lånet ditt som kan gjøres om til stipend. Derfor må Lånekassen vente på ligningsopplysningene som kommer i november, året etter at du fikk støtte.

  • Omgjøring for utdanning bestått i 2014 skjer i november 2015
  • Omgjøring for utdanning bestått i 2015 skjer i november 2016
  • Du får et brev når omgjøringen er gjort, med oversikt over hvor mye av lånet ditt som er gjort om til stipend.
  • Er du borteboer kan inntil 40% av lånet ditt gjøres om til stipend (omgjøringslån)
  • Bor du hjemme kan du ikke få gjort om lån til stipend
  • Hele omgjøringslånet kan bli stipend hvis du består all utdanningen du har fått støtte til. Du kan få omgjort en del av dette lånet, dersom du ikke består alle fagene dine.
  • Inntekten og formuen din avgjør hvor mye lån du får omgjort til stipend

Utdanning ved flere læresteder samtidig

Selv om du studerer ved to eller flere læresteder, holder det at du sender inn én søknad. På søknaden oppgir du kun utdanningen ved det lærestedet hvor du har høyest studiebelastning. Studiebelastning måles i studiepoeng, uketimer, fulltid/deltid, etc.