NOKUT-godkjente studier

Som  fagskolestudent ved eCademy får du en kort, praktisk og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Alle studiene på eCademy er godkjent av NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

NOKUT

  • fører tilsyn med all eksisterende fagskoleutdanning
  • godkjenner nye fagskoletilbud og fagområder.
  • påser at utdanninger og institusjoner følger nasjonale krav til kvalitet
  • NOKUT godkjenningen gir studentene rett til utdanningsstøtte i Lånekassen.
  • NOKUT har godkjent eCademys system for å sikre god faglig og pedagogisk kvalitet.

Som nettstudent ved eCademy kan du være trygg på at du får en godkjent og kvalitetssikret utdanning.