Offentlig godkjent nettskole

Kunnskapsdepartementet har godkjent eCademy som en offentlig nettskole. Det innebærer at eCademy må følge departementets kvalitetsnormer normer for nettundervisningen hvor det stilles høye kvalitetskrav til både pedagogikk og organisering av undervisningen.

Fra 2006 er det VOX – Nasjonalt organ for kompetansepolitikk som har ansvar for dette. eCademy ble i 2011 godkjent nettskole av VOX – Nasjonalt organ for kompetansepolitikk.

FuN_logoFARGE_150eCademy er medlem av FuN – Fleksibel utdanning Norge. FuN er en nasjonal organisasjon for institusjoner som tilbyr nettstudier, nettstudier kombinert med samlinger og andre fleksible tilpasninger. Medlemmene i organisasjonen er i dag offentlig godkjente nettskoler, universiteter og høgskoler, private institusjoner og bransjeopplæringssentra. FuN er et samarbeids- og kontaktorgan i saker om fleksibel utdanning for Kunnskapsdepartementet og Vox.   

 

Studentene ved eCademy blir automatisk medlem av ONF – Organisasjon for norske fagskolestudenter. Her kan du lese mer om hvordan ONF tar vare på fagskolestudentenes interesser: https://www.facebook.com/OnfOrganisasjonForNorskeFagskolestudenter

Som student ved eCademy kan du føle deg trygg på at du får en kvalitetssikret utdanning.