Å være student

Du må være motivert

Nettstudier krever egeninnsats, men vi legger til rette for deg!

Som student må du:

  • Sette deg godt inn i informasjonen du får – og studiemateriellet som følger studiet.
  • Sende inn alle obligatoriske oppgaver. Du kan forvente svar innen 5 virkedager forutsatt at du følger fremdriftsplanen.
  • Ta kontakt med læreren din hvis du har faglige spørsmål du trenger hjelp til. Du kan forvente svar innen 24 timer på virkedager, forutsatt at du følger fremdriftsplanen.
  • Ta kontakt med eCademy hvis du har spørsmål av administrativ eller teknisk karakter.
  • Følge med på studentweb i Moodle.

Som student bør du:

  • Følge med på fellesområdet Studentweb
  • Delta i fagforum
  • Følge den ukentlige nettsamlingen – hvis du er forhindret, kan du se forelesningen i opptak
  • Følge oppsatt progresjon – eCademy har fast studiestart, progresjon og avslutning/eksamen
  • Løse øvingsoppgaver/testoppgaver

Arbeidsmengde for fagskolestudier

Du lurer sikkert på hvor mange timer i uken du må bruke på studiene. Det vil selvsagt variere, da det avhenger av hvor vant du er til å studere, hvilke forkunnskaper du har, hvor mye tid du bruker på å tilegne deg ny kunnskap etc. Som en pekefingerregel kan du regne med å bruke pluss/minus 20 timer pr uke. Tips: du bør lage ukeplaner med oversikt over alt du skal gjøre; jobb, familie og venner, fritidsaktiviteter OG tid til studiene!

Kunnskapsdepartementet har innført fagskolepoeng. Et semester tilsvarer 30 fagskolepoeng,  et skoleår på deltid tilsvarer derfor 30 fagskolepoeng.

Eksamen

Alle våre eksamener er hjemmeeksamener. Varighet på eksamen varierer fra fag til fag.

Dokumentasjon på fullførte studier/studieløp

Når du har levert og bestått alle obligatoriske innsendingsoppgaver, bestått eksamen og betalt studieavgiften, får du tilsendt vitnemål fra eCademy. Kopi av vitnemål koster kr. 500,-. Karakterutskrift kan, etter avtale, utstedes for studenter som ikke fullfører studiet.