Oversikt over nettsamlinger

PC bildeNedenfor vil du finne en oversikt som viser hvilke ukedager nettsamlingene foregår på.

NB! Oversikten viser foreløpig kun neste oppstartsuke i september-17. (Listen vil bli ajourført med ukedager og klokkeslett når disse er fastsatt for høsten). Vi tar forbehold om at forelesningsdagene kan endres frem til studiestart.

Det er ikke obligatorisk oppmøte på nettsamlingene.

Vi anbefaler at du deltar, men hvis du er forhindret kan du se samlingen i opptak når det måtte passe deg. Opptaket legges ut samme kveld eller neste formiddag.

Studium Neste oppstartdato
Ukedag  Klokkeslett
 Administrativ koordinator Uke 36, 2017
 Advokatsekretær Uke 36, 2017
 Barn med særskilte behov Uke 36, 2017
 Helseadministrasjonssekretær Uke 36, 2017
 Helsekoordinator  Uke 36, 2017
 Kontormedarbeider Uke 36, 2017
 Lønnsmedarbeider Uke 36, 2017
 Regnskapsmedarbeider Uke 36, 2017
Skoleadministrasjonssekretær Uke 36, 2017
 Webmarkedsfører Uke 9, 2017

Les mer om vårt virtuelle klasserom.