Nettstudier

— godkjente fagskolestudier på nett

Kjell_250_2797Som student hos eCademy kombinerer du fleksibilitet med struktur. Du kan studere når og hvor du vil, samtidig som du følger en fast fremdriftsplan. En time i uken følger du forelesning i vårt nettbaserte klasserom.

eCademy har nettlærere med solid yrkeserfaring og faglig kompetanse. Du får tett oppfølging og kan føle deg trygg på at du får god faglig støtte.

Undervisningen hos eCademy består av selvstudier, interaktive læreprogrammer og forelesninger. Du leser i bøker, finner litteratur på nettet, løser ulike oppgaver og kommuniserer med lærerne og de andre studentene i nettklassen din.

Er du klar?

Velkommen som nettstudent.

Hilsen

Kjell-sign
Kjell Rosland
Daglig leder