Har du et ønske om å etterutdanne deg? Ikke la det bli med tanken. Det finnes en tilskuddsordning for fullfinansiering av fagskoleutdanning innen helse- og sosialfag. Tilskudd gis av den enkelte fylkeskommune til eCademy som fordeler plassene videre. Det betyr at du har muligheten til å få gratis nettstudier innen helse hos oss.

Fra helsesekretær til lederassistent

Dette gjorde valget enkelt for vår tidligere student, Marian Hamre (47). Etter å ha tatt Helseadministrasjonssekretær på deltid over ett år, gikk hun fra å være helsesekretær på Volvat Majorstuen i Oslo til å bli lederassistent.

– Fagorganisasjonen min ga meg mulighet til å få en sponset fagutdanning. Jeg fikk papirene og ble autorisert, og steg i gradene etter uteksaminering, forteller 47-åringen. Les hennes historie her.

9 gode grunner til å bli nettstudent hos oss:

1. De aller fleste fullfører studiet
Så mange som 75 prosent av studentene våre fullfører sine studier. Hele 90 prosent av studentene våre fullfører sine studier innen Helse og oppvekst.

2. Tett og personlig oppfølging
Både administrasjonen og lærerne ser deg og vil hjelpe deg å lykkes. Våre lærere gir deg tett og personlig oppfølging. Som nettstudent har du alltid mulighet til å kontakte lærer, medstudenter og administrasjonen. Studiene våre har fast progresjon.

3. Ukentlige nettsamlinger
Vi har ukentlige Skype-samlinger på kveldstid. Her møter du en lærer med solid yrkeserfaring og god, faglig kompetanse. Læreren går gjennom fagstoff og oppgaver, og du kan få svar på faglige spørsmål. Får du ikke deltatt på en samling? Du kan når som helst laste ned og spille av opptaket.

4. Deltidsstudent - Kombiner med full jobb
Selv om våre studier har fast progresjon, så er de fleksible. Du kan fint studere hos oss samtidig som du jobber 100 %. Får du ikke deltatt på den ukentlige Skype-samlingen? Last ned og spill av opptaket i etterkant. Som en pekefingerregel kan du regne med å bruke pluss/minus 20 timer pr uke på nettstudier. Tips: Lag ukeplaner med oversikt over alt du skal gjøre; jobb, familie og venner, fritidsaktiviteter OG tid til studiene!

5. Korte, yrkesrettede studier for alle
En fagskoleutdanning er en kort, yrkesrettet utdanning som varer fra ½ til 2 år (fulltid). Utdanningen bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning.

6. Egen nettklasse med medstudenter
Som nettstudent får du tilgang til din egen klasse med studenter. Dere starter på studiet samtidig og følger samme progresjon. Det gir grunnlag for et lærerikt miljø. Dere kan drøfte oppgaver og faginnhold – lære av hverandre!

7. Topp moderne verktøy
Som verktøy for nettsamlingene bruker vi Microsoft Skype for Business (tidligere Lync) som gir direkte kontakt mellom deltakerne via nettet med toveis video. Skype for Business består av en rekke muligheter for kommunikasjon og aktivitet.  I videosamtalen vil læreren kunne dele skjermen sin og presentasjoner med deg og resten av klassen. Du kan også delta interaktivt via video, chat eller skjermdeling.

8. Du får fagskolepoeng
Den 1. august 2013 innførte Kunnskapsdepartementet fagskolepoeng for fagskoleutdanning. Det ble gjort for å skape en målbar effekt av utdanningsløpet. 60 fagskolepoeng tilsvarer ett års fulltidsutdanning. eCademy tilbyr deltidsutdanninger (50 %), ett skoleår hos oss tilsvarer derfor 30 fagskolepoeng. Vi har vektet våre studier med fagskolepoeng. Antall poeng fremkommer i omtalene av studiene.

9. Få støtte av Lånekassen
Våre nettstudier er offentlig godkjent av NOKUT som fagskoleutdanninger og gir dermed rett til støtte hos Lånekassen. Alle studiene har en studiebelastning på 50 % eller mer og gir 30 fagskolepoeng eller mer.

 

Stort behov for etterutdanning

Fagarbeidere og barnehageassistenter møter et enda større behov for etterutdanning. Studier innen Helse og oppvekst gir deg den formelle kompetansen du trenger for å utvikle deg innen nye områder. Nettstudier kan kombineres med full jobb og tas på deltid.
Våre tre studier er utviklet sammen med Fagforbundet. Det faglige innholdet er også tilpasset helsetjenestens kompetansebehov, som sikrer at du får en oppdatert og relevant formell utdanning.