Barn med særskilte behov

Over hele landet er det et betydelig etterutdanningsbehov hos fagarbeidere og barnehageassistenter. Det er bred politisk enighet om at barn og unge skal ha et kvalitativt godt tilbud i barnehagen og SFO. Her skal de møte profesjonelle yrkesutøvere som har gode ferdigheter og brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid. Skolemyndighetene har lagt fram en plan for å utvikle kvaliteten og heve personalets kompetanse i barnehagene: «Kompetanse for framtidens barnehage». Utdanning for «Barn med særskilte behov» er et prioritert område. Dette studiet bygger på en nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag – NUFHO. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet.

Vi kan nå tilby gratis studieplasser! Se vilkår

Barn med særskilte behov har følgende emner:

  • Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i oppvekstfag
  • Pedagogikk og didaktikk
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Barn og unge med spesielle behov

I tillegg må du arbeide med et hovedprosjekt og gjennomføre praksis.

Vitnemål tildeles når obligatoriske oppgaver er innlevert og godkjent og når eksamen er bestått. Du får karakter i hvert emne.

 

Dette lærer du

NOKUT skal godkjenne alle fagskoleutdanninger. Et studium ved en fagskole skal beskrive hva en person vet, kan og er i stand til å gjøre etter fullført utdanning. Studiets læringsutbytte skal beskrives i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse. Dette er i tråd med en europeisk standard, som gjør det mulig å forstå hvilken utdannelse du har tatt over landegrensene.

Her finner du beskrivelse av læringsutbyttet for Barn med særskilte behov: