Helseadministrasjonssekretær

Studiet helseadministrasjonssekretær bygger på Samhandlingsreformen og setter deg i stand til å spille en viktig rolle i fremtidens helsetjeneste. Du får kunnskaper og ferdigheter i bruk av IKT-verktøy til saksbehandling, oppfølging av regnskap og oppdatering av nettside. Du lærer kvalitetsarbeid, kommunikasjon, samhandling, arbeid med møter, håndtering av konflikter. Du skal kunne finne lover, forskrifter og rutiner innen helsetjenesten. Du kan velge emner innenfor primær- og spesialisttjenesten. Mange som tar dette studiet tar også Helsekoordinator. Du kan være trygg på at fagskolen på nett gir deg en ettertraktet utdanning.

Helseadministrasjonssekretær har følgende emner:

Fellesmodul:

 • Den kontorfaglig ansatte som «kommandosentral» i virksomheten
 • Virksomhetens praktiske og elektroniske jobbhverdag
 • Etikk, menneskesyn og kultur
 • Kvalitetsarbeid og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)
 • Praktisk personalarbeid
 • Praktisk pasientservice
 • Saksbehandling, rutiner og systemforbedring
 • Økonomiforståelse og økonomistyring
 • Møtearbeid og sekretærfunksjoner
 • Den kontorfaglig ansattes personlige verktøykasse

Spesialiseringsmodul:

Spesialisthelsetjenesten:

 • Den elektroniske pasientjournal
 • DRG-kodesystem brukt i sykehus og refusjonssystemer

Primærhelsetjenesten:

 • Morgendagens bruk av moderne omsorgsteknologi
 • Pleie- og omsorgsmeldinger i kommunehelsetjenesten

Som student får du tilgang til studieplanen hvor læringsutbytte for hvert emne er beskrevet.

Vitnemål utstedes når obligatoriske oppgaver er innlevert og godkjente, eksamen bestått og alt er betalt.

Dette lærer du

NOKUT skal godkjenne alle fagskoleutdanninger. Et studium ved en fagskole skal beskrive hva en person vet, kan og er i stand til å gjøre etter fullført utdanning. Studiets læringsutbytte skal beskrives i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse. Dette er i tråd med en europeisk standard, som gjør det mulig å forstå hvilken utdannelse du har tatt over landegrensene.
Her finner du beskrivelse av læringsutbyttet for Helseadministrasjonssekretær: