Helsekoordinator

Helsekoordinator fanger opp føringer i Samhandlingsreformen. Du får kunnskap om helsesektorens oppbygging, helsepolitiske mål, reformarbeid, organisering og ledelse. Du lærer om kvalitetssystemer, teamarbeid, prosjektarbeid. Du lærer å bruke elektroniske kilder til å kvalitetssikre medisinske og faglige begrep og å finne informasjon og fagstoff fra aktuelle helseregistre og til å finne relevant informasjon og fagstoff i aktuelle lover, forskrifter og avtaler. Mange som tar dette studiet tar også Helseadministrasjonssekretær. Du kan være trygg på at fagskolen på nett gir deg en ettertraktet utdanning.

Helsekoordinator har følgende emner:

Modul 1 - Samhandlingskompetanse og kommunikasjon

 • Etikk, menneskesyn og kultur
 • Kvalitetsarbeid og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)
 • Identitet og egenforståelse som kontorfaglig ansatt
 • Grunnleggende organisasjonsforståelse og ledelse
 • Samarbeid i tverrfaglig team
 • Prosjektarbeid

Modul 2 - Kompetanse i forvaltning og helsepolitikk

 • Helsetjenestens og helseforvaltning oppbygging og egenart
 • Helsepolitiske strategier og reformarbeid
 • Fokus på morgendagens pasient/bruker/beboer
 • Fortrolighet med medisinsk faglige begreper
 • Trening på informasjonsfangst fra aktuelle helseregistre
 • Helsejuss, lover, forskrifter og avtaler

Som student får du tilgang til studieplanen hvor læringsutbytte for hvert emne er beskrevet.

Vitnemål utstedes når obligatoriske oppgaver er innlevert og godkjente, eksamen bestått og alt er betalt.

Dette lærer du

NOKUT skal godkjenne alle fagskoleutdanninger. Et studium ved en fagskole skal beskrive hva en person vet, kan og er i stand til å gjøre etter fullført utdanning. Studiets læringsutbytte skal beskrives i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse. Dette er i tråd med en europeisk standard, som gjør det mulig å forstå hvilken utdannelse du har tatt over landegrensene.

Her finner du beskrivelse av læringsutbyttet for Helsekoordinator: