Nettverksadministrator Microsoft

Er du teknisk interessert og ønsker å jobbe med avanserte datanettverk? Dette studiet setter deg i stand til å planlegge, konfigurere, implementere, søke feil og administrere nettverks- og kommunikasjonsløsninger, virtuelle infrastrukturer, nettverk med høy tilgjengelighet og beredskap. Du lærer å bruke grafisk- og kommandolinjebasert verktøy. Du lærer å undersøke avanserte nettverk og planlegge og iverksette relevante endringer i konfigurasjonen. Studiet er praktisk og yrkesrettet. Du kan være trygg på at fagskolen på nett gir deg en etterspurt utdanning.

Nettverksadministrator Microsoft har følgende emner:

Utdanningsløpet består av to studier:

Drift av nettverk - sertifisering studiet forbereder til:

  • 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012 
  • 70-411 Administering Windows Server 2012 
  • 70-412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Systemingeniør Microsoft - sertifisering studiet forbereder til:

  • 70-413 Designing and Implementing a Server Infrastructure 
  • 70-414 Implementing an Advanced Server Infrastructure 
  • 70-341 Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 
  • 70-336 Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013

eCademy er Microsoft IT Academy Program partner. Microsoft IT Academy (ITA) program provides industry-leading technology skills to help bridge the skills gap.

Som student får du tilgang til studieplanen hvor læringsutbytte for hvert emne er beskrevet.

Vitnemål utstedes når obligatoriske oppgaver er innlevert og godkjent for studiene: Drift av nettverk og Systemingeniør Microsoft, når eksamenene er bestått og alt er betalt

Dette lærer du

NOKUT skal godkjenne alle fagskoleutdanninger. Et studium ved en fagskole skal beskrive hva en person vet, kan og er i stand til å gjøre etter fullført utdanning. Studiets læringsutbytte skal beskrives i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse. Dette er i tråd med en europeisk standard, som gjør det mulig å forstå hvilken utdannelse du har tatt over landegrensene.

Her finner du beskrivelse av læringsutbyttet for Nettverksadministrator Microsoft: