Administrativ koordinator

Kan du tenke deg å jobbe som administrativ støtte for styrer, toppledere og linjeledere? Da trenger du en variert og bred kompetanse. Du må kunne korrespondere på norsk og engelsk og være god på dokument- og saksbehandling. Du må kunne bruke tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy og sosiale medier. Du må kunne yte service og bruke systemer for oppfølging av kunder. Og du må kunne planlegge møter og andre arrangementer. Studiet er utviklet i nært samarbeid med yrkesfeltet. Administrativ koordinator er fremtidens sekretær. Du kan være trygg på at fagskolen på nett gir deg en ettertraktet sekretærutdanning.

Administrativ koordinator har følgende emner:

 • Administrative fag

  • Saksbehandling og rutiner
  • Presentasjonsteknikk / service
  • Møte- og arrangementsplanlegging/gjennomføring
  • Yrkesstolthet / holdninger / adferd
  • CV / søknad / intervjuteknikk
 • IT

  • Spesialistkunnskap kontorstøtte
  • Kundeoppfølgingssystemer
 • Publiseringssystemer og sosiale medier

  • Publisering og innholdsproduksjon mot internettsider
  • Sosiale medier og virksomheter
 • Jus

  • Innføring i det norske rettssystemet
  • Utvalgte rettsområder
 • Engelsk

I studieplanen blir læringsutbytte for hvert emne beskrevet.

Vitnemål utstedes når obligatoriske oppgaver er innlevert og godkjente, eksamen bestått og alt er betalt.

Dette lærer du

NOKUT skal godkjenne alle fagskoleutdanninger. Et studium ved en fagskole skal beskrive hva en person vet, kan og er i stand til å gjøre etter fullført utdanning. Studiets læringsutbytte skal beskrives i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse. Dette er i tråd med en europeisk standard, som gjør det mulig å forstå hvilken utdannelse du har tatt over landegrensene.

Her finner du beskrivelse av læringsutbyttet for Administrativ koordinator.