Advokatsekretær – juridisk kontormedarbeider

Har du lyst til å jobbe som sekretær eller juridisk kontormedarbeider? Studiet advokatsekretær gir deg en helhetlig forståelse for yrket. Du får god innsikt i jus, oppgaver og fag i virksomheter som arbeider med lover og regler. I løpet av ett år på deltid blir du en attraktiv medarbeider for jurister og advokater. Jobber finnes både i privat og offentlig sektor. Studiet er utviklet i nært samarbeid med yrkesfeltet. Du kan føle deg trygg på at fagskolen på nett gir deg en etterspurt sekretærutdanning.

Advokatsekretær – juridisk kontormedarbeider har følgende emner:

 • Administrative fag
  • CV/søknad/intervjuteknikk
  • Saksbehandling og rutiner
  • Praktisk økonomiforståelse for en advokatsekretær
  • Presentasjonsteknikk, service, kommunikasjon
  • Klientbehandling og etikk
  • Møte- og arrangementsplanlegging og gjennomføring
  • Yrkesstolthet, holdninger, adferd
 • IT – Avansert kontorstøtte
 • Jus
  • Innføring i Jus
  • Jus – praktiske fagområder
 • Engelsk

Som student får du tilgang til studieplanen hvor læringsutbytte for hvert emne er beskrevet.

Vitnemål utstedes når obligatoriske oppgaver er innlevert og godkjente, eksamen bestått og alt er betalt.

Dette lærer du

NOKUT skal godkjenne alle fagskoleutdanninger. Et studium ved en fagskole skal beskrive hva en person vet, kan og er i stand til å gjøre etter fullført utdanning. Studiets læringsutbytte skal beskrives i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse. Dette er i tråd med en europeisk standard, som gjør det mulig å forstå hvilken utdannelse du har tatt over landegrensene.

Her finner du beskrivelse av læringsutbyttet for Advokatsekretær.