IT-Økonom

Ønsker du innsikt i områder mange bedrifter og offentlige organisasjoner etterspør? Som IT-økonom blir du en dyktig bruker av IT-verktøyene, arkivering og dokumentbehandling. I tillegg får du en bred kompetanse i regnskap, økonomi og kontorfag.

IT-Økonom har følgende emner:

Se hvert av studiene for oversikt over emnene.

Vitnemål utstedes når obligatoriske oppgaver er innlevert og godkjente, eksamen bestått og alt er betalt. Dette gjelder for begge studiene.

Dette lærer du

NOKUT skal godkjenne alle fagskoleutdanninger. Et studium ved en fagskole skal beskrive hva en person vet, kan og er i stand til å gjøre etter fullført utdanning. Studiets læringsutbytte skal beskrives i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse. Dette er i tråd med en europeisk standard, som gjør det mulig å forstå hvilken utdannelse du har tatt over landegrensene.

Beskrivelsen av læringsutbyttet for IT-økonom finner du under hvert av studiene: Kontormedarbeider og Regnskapsmedarbeider