Kontormedarbeider

Ønsker du å jobbe med moderne kontorarbeid? Du får grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i bruk av pc og Microsoft Office programmer, regnskap og bokføring, håndtering av kunder, salg, service og sikkerhet, saksbehandling og arkivering. Kontormedarbeider gir grunnlag for sertifisering i alle Datakortmodulene, samt eksperttest i Word. Du lærer også bruk og integrasjon av Office programmer til kontorstøtte. Utdanningen er praktisk og yrkesrettet. Du kan være trygg på at fagskolen på nett gir deg en ettertraktet utdanning. Kontormedarbeider inngår også i utdanningsløpet IT-økonom – en 2-årig fagskole på deltid.

Restplasskampanje:
Vi gir deg hele 15 % rabatt på studieavgiften på dette studiet med studiestart februar 2017. For å benytte deg av tilbudet, må du har signert kontrakt med oss senest søndag 5. mars 2017. (Papirer bør derfor sendes oss snarest.)

Kontormedarbeider har følgende emner:

  • Bruk av datamaskin og officeprogrammer
  • Regnskap og bokføring
  • Salg, service og sikkerhet
  • Dokumenthåndtering og arkivering
  • Integrasjon av kontorstøtteverktøy

Som student får du tilgang til studieplanen hvor læringsutbytte for hvert emne er beskrevet.

Vitnemål utstedes når obligatoriske oppgaver er innlevert og godkjente, eksamen bestått og alt er betalt.

Dette lærer du

NOKUT skal godkjenne alle fagskoleutdanninger. Et studium ved en fagskole skal beskrive hva en person vet, kan og er i stand til å gjøre etter fullført utdanning. Studiets læringsutbytte skal beskrives i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse. Dette er i tråd med en europeisk standard, som gjør det mulig å forstå hvilken utdannelse du har tatt over landegrensene.

Her finner du beskrivelse av læringsutbyttet for Kontormedarbeider: