Regnskapsmedarbeider

Liker du å holde orden og arbeide med tall? Studiet setter deg i stand til å utføre sentrale oppgaver innen regnskap og økonomi. Du lærer å føre regnskap, gjennomføre årsoppgjør og utføre analyser av lønnsomhet, soliditet og likviditet. Du utvikler nøyaktighet og pålitelighet. Du lærer å bruke regneark og et av markedets ledende regnskapssystemer – Visma Mamut. Når du har lært ett regnskapssystem, er det enkelt å bruke andre systemer. Du kan være trygg på at fagskolen på nett gir deg en ettertraktet utdanning. Regnskapsmedarbeider inngår også i utdanningsløpet IT-økonom - et 2-årig deltidsstudium.

Restplasskampanje:
Vi gir deg hele 15 % rabatt på studieavgiften på dette studiet med studiestart februar 2017. For å benytte deg av tilbudet, må du har signert kontrakt med oss senest søndag 5. mars 2017. (Papirer bør derfor sendes oss snarest.)

Regnskapsmedarbeider har følgende emner:

  • Grunnleggende regnskapsprinsipper
  • Årsoppgjør
  • Praktisk regnskapsføring med Mamut / Databasert økonomiprogram

Som student får du tilgang til studieplanen hvor læringsutbytte for hvert emne er beskrevet.

Vitnemål utstedes når obligatoriske oppgaver er innlevert og godkjente, eksamen bestått og alt er betalt.

Dette lærer du

NOKUT skal godkjenne alle fagskoleutdanninger. Et studium ved en fagskole skal beskrive hva en person vet, kan og er i stand til å gjøre etter fullført utdanning. Studiets læringsutbytte skal beskrives i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse. Dette er i tråd med en europeisk standard, som gjør det mulig å forstå hvilken utdannelse du har tatt over landegrensene.
Her finner du beskrivelse av læringsutbyttet for Regnskapsmedarbeider: