Skoleadministrasjonssekretær

Ønsker du en utfordrende kontorjobb i skolen? Kan du tenke deg å spille en sentral rolle i samarbeidet mellom skolens ansatte, elever og foresatte? Som kontoransatt i skolen kreves kompetanse innen mange fagområder. Du får grundig innføring i service og relasjonsbygging, elev- og personalforvaltning, juss i skolehverdagen, møter og sammenkomster. Du lærer å bruke en moderne læringsportal og et system for skoleadministrasjon. Du lærer om kommunikasjon, samhandling, håndtering av mobbing og arbeid med møter. Du skal kunne finne lover, forskrifter og rutiner som gjelder i grunnskolen og videregående skole. Studiet Skoleadministrasjonssekretær er utviklet i samarbeid med organisasjoner innen yrkesfeltet. Du kan være trygg på at fagskolen på nett gir deg en etterspurt utdanning.

Skoleadministrasjonssekretær har følgende emner:

  • Administrasjon og kontorarbeid
  • Service og relasjonsbygging
  • Skolejuss, elev- og personalforvaltning
  • Møter og sammenkomster

Som student får du tilgang til studieplanen hvor læringsutbytte for hvert emne er beskrevet.

Vitnemål utstedes når alle fordypningsoppgave er levert og godkjent og alt er betalt.

Dette lærer du

NOKUT skal godkjenne alle fagskoleutdanninger. Et studium ved en fagskole skal beskrive hva en person vet, kan og er i stand til å gjøre etter fullført utdanning. Studiets læringsutbytte skal beskrives i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse. Dette er i tråd med en europeisk standard, som gjør det mulig å forstå hvilken utdannelse du har tatt over landegrensene.

Her finner du beskrivelse av læringsutbyttet for Skoleadministrasjonssekretær: