Webutvikler

Programmering av nettsider bygger på Webdesign. Dynamisk webutvikler går dypere ned i hvordan man kan skape interaksjon med brukerne. Studiet gir en bred kompetanse innenfor programmering og utvikling av hjemmesider.

Webutvikler har følgende emner:

Webutvikler med spesialisering i programmering består av to deler. Se hver del for nærmere prsentasjon av emnene.

Som student får du tilgang til studieplanen hvor læringsutbytte for hvert emne og hvert studium er beskrevet.

Vitnemål utstedes når obligatoriske oppgaver er innlevert og godkjent, eksamen bestått og alt er betalt. Dette gjelder begge studiene.

Webutvikler med spesialisering i programmering er en NOKUT-godkjent fagskoleutdanning.

Webdesign – 30 fagskolepoeng

Den første delen av utdanningen er Webdesign. Det består av grunnleggende emner. Der lærer du hvordan et nettsted bygges opp og hvilke elementer det består av. Du får også god trening i bruk av verktøy som Photoshop og Dreamweaver.

Dynamisk webutvikling – 30 fagskolepoeng

Dynamisk webutvikling er fordypningen i denne utdanningen. Det består av emner som går grundigere inn i det å lage nettsteder med høy grad av interaksjon med brukerne. Her lærer du hvordan man programmerer nettsider til å fange opp informasjon fra brukerne og lagre det i en database for deretter å hente det ut igjen.