Mer om eCademy

Fornebuveien_37_005

Fornebuveien 37

Fakta om oss

eCademy er en offentlig godkjent nettskole som primært tilbyr NOKUT-godkjente fagskolestudier. Vi tilbyr våre studenter gode lærere med erfaring fra næringslivet, teknologi tilpasset nettundervisning, spennende fag og tett læreroppfølging. Blant våre kjennetegn er ukentlige nettsamlinger i virtuelt klasserom for gjennomgang av faglig stoff, oppgaver med mer. Vi mener at du ikke trenger å være alene for å studere over nett. Derfor følger våre studenter en fast progresjon, slik at de kan samarbeide og motivere hverandre.

eCademy tilbyr også korte, praktiske nettkurs som forberedelse til Datakort-tester. Kursene kan du begynne på når du vil og gjennomføre i eget tempo.

Organisasjonsform

eCademy har Kunnskapsdepartementets godkjenning som en offentlig godkjent nettskole.

Det innebærer at eCademy er underlagt departementets kvalitetsnormer for fjernundervisning. Det stilles høye kvalitetskrav til både pedagogikk og organisering av undervisningen. Et overordnet krav er at studenten skal ha mulighet til å være i jevnlig kontakt med sin veileder, for både faglig og sosial støtte underveis i læreprosessen.

eCademy er en privat skole, organisert som et AS. Pr mars 2016 del av Sonans Gruppen.

Skolen ledes av Kjell Rosland.

Kontaktinformasjon til alle ansatte