Sonans, IT-Akademiet og eCademy

2016
Sonans AS overtar aksjene i eCademy, som nå blir en del av Sonans Gruppen.

2008
eCademy blir selskapets nye merkenavn og danner grunnlaget for en mer selvstendig utvikling fremover. 13 NOKUT godkjente fagskoleutdanninger og 3 år som gasellebedrift med sterk omsetningsvekst, gode øknomiske resultater og 400 studenter og kursdeltakere gir et solid og trygt grunnlag for videre utvikling. I 2007/2008 er våre gode samarbeidspartnere i det klasseromsbaserte IT-Akademiet blitt enda sterkere integrert i Sonans-familien og heter nå Sonans IT-Akademiet. Studenter som ikke kvalifiserer til opptak hos eCademy grunnet manglende kompetansekrav refereres til Sonans Privatgymnas.

2002
Aktiv e-læring AS etableres som et selvstendig selskap eid 51% av de ansatte og 49% av IT-Akademiet. På kort tid utvikles tilbudet i fra 4 nettstudier og 15 nettkurs til 13 nettstudier og 70 nettkurs.

2001
Sonans IT-Skole fusjonerer med IT-Akademiet. Klasseromsundervisningen slås sammen under IT-Akademiet Oslo, mens et team i fra Sonans IT-Skole tar over IT-Akademiet sin nettbaserte opplæring under navnet IT-Akademiet e-læring

2000
Sonans fusjonerer med Aktiv Opplæring og Sonans IT-Skole etableres

1998
Utvikling og etablering av en modell for nettbasert opplæring og en kombinert modell med klasserom og nettbasert opplæring. Forløperen til IT-Akademiet e-læring.

1995
Fagskolestudier tar gradvis over for AMO-markedet og fyller etterhvert 15 kursrom med 350 studenter. Omsetningen opp mot 30 mill.

1993
Gjennom etablering av AMO-kurs mangedobles omsetningen og antall ansatte og lærere – fyller opptil 10 kursrom med 250 deltakere.

1989
Etablering av Aktiv Opplæring AS som et kurssenter for IT-opplæring primært rettet mot bedriftsmarkedet. Bl.a. ansvar for all brukeropplæring i SAS Norge på mesteparten av 90-tallet, samt ansvar for teknisk opplæring i SAS Data i Skandinavia.